Jclic

Per fer les activitats cal tenir instal·lat el motor Java (v 1,3,1)