edu365.cat
Formació professional

Recursos en xarxaActivitats agràriesADOBS I FITOSANITARIS
Infoagro
Infoagro és una de les millors webs que hi ha a Espanya sobre temes agropecuaris. En aquest cas us invitem a consultar les pàgines d'enllaç al sector dels adobs i dels productes fitosanitaris, on podeu trobar un munt d'articles actuals, i molt freqüentment renovats, així com de dades d'empreses que treballen el sector. En castellà.
http://www.infoagro.com/abonos/fertilizantes.asp

AGRICULTURA ALTERNATIVA
Dpt. Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat
Pàgina de la web del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, en el seu enllaç corresponent a la protecció integrada de plagues. En aquesta pàgina podreu compendre els objectius de la protecció integrada, els seus avantatges front la protecció de plagues tradicional, així com la seva organització a Catalunya, els sistemes de control que comprèn, la normativa vigent i altres aspectes d'interès sobre el tema. En català.
http://www.gencat.net/darp/pi.htm

Infoagro
Infoagro és una de les millors i més completes webs que hi ha a Espanya sobre temes agropecuaris. A l'enllaç que us presentem podeu interessar-vos pel sector de l'agricultura alternativa, és a dir, tot allò relatiu a l'agricultura ecològica i la protecció integrada. També en aquesta web es parla, a través de diferents articles d'interès, del procés de compostatge. En castellà.
http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/ecologia.asp

BOTÀNICA I ZOOLOGIA
Aus
Pàgina web amb dos enllaços principals, un de botànica i un altre de zoologia (concretament d'aus). En cada una d'aquestes dues pàgines es presenta una classificació del regne vegetal i animal respectivament, amb la fitxa descriptiva de les espècies. A la pàgina hi ha diferents hipervincles amb webs de botànica, ecologia, geologia i natura. En castellà.
http://members.es.tripod.de/DAD/plantas.htm

Didàctica Botànica
Sense cap mena de dubte la millor pàgina en llengua castellana sobre la didàctica botànica. Es tracta d'una pàgina molt ben estructurada on es fa un desenvolupament taxonòmic de les diferents famílies botàniques. La cerca de les espècies és fàcil i a la fitxa corresponent a l'espècie es pot veure la seva fotografia. A més a més es pot consultar un glossari de termes botànics, es recomana bibliografia i es poden realitzar exàmens virtuals. No deixeu de visitar l'enllaç de les animacions on hi podreu veure en moviment diversos fenòmens biològics com la mitosis, etc... En castellà.
http://www.unex.es/botanica/presenta.htm

CAÇA, FAUNA I PESCA
Medi Ambient: caça (Generalitat de Catalunya)
Pàgina de la web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en el seu enllaç corresponent a la caça. En aquesta pàgina s'explica tot allò que pot ésser d'interès en el món de la caça a Catalunya. Així doncs aquí podeu consultar els períodes de caça, les principals espècies cinegètiques del país, la normativa, les llicències o els plans de gestió de caça. En català.
http://www.gencat.net/mediamb/pn/caza/ccaza05.htm

Medi Ambient: pesca (Generalitat de Catalunya)
Pàgina de la web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en el seu enllaç corresponent a la pesca. En aquesta pàgina s'explica tot allò que pot ésser d'interès en el món de la pesca a Catalunya. Així doncs aquí podreu posar-vos al dia en temes com: quan pescar a Catalunya, quines espècies són permeses de pescar, com es pot pescar, quina normativa s'ha de complir o quins concursos de pesca s'organitzen. En català.
http://www.gencat.net/mediamb/pn/pesca/cpesca04.htm

Medi Ambient: fauna (Generalitat de Catalunya)
Pàgina de la web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en el seu enllaç corresponent a la fauna. Aquí podreu conèixer quines són les espècies protegides a Catalunya, quins espais estan destinats per a la seva protecció. També disposareu d'informació sobre els centres de recuperació, la fauna exòtica, els animals trobats ferits, els animals de companyia i la normativa vigent en aquesta matèria al nostre país. En català.
http://www.gencat.net/mediamb/fauna.htm

CULTIUS HERBACIS
Cereals
La pàgina en qüestió permet informar-vos de tot allò relatiu al sector dels cereals (arròs, panís, civada, blat, ordi, sègol, triticale). Aquí trobareu les fitxes de cadascuna d'auqestes espècies, la seva morfologia i les seves exigències i tècniques de cultiu. A més a més trobareu hipervincles a cursos, legislació, ajudes CEE, cerca de feina i altres molts serveis. En castellà.
http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/cereales.asp

Plantes medicinals
És difícil trobar en català o castellà alguna web sobre el tema agrícola de les plantes medicinals. En aquesta pàgina trobareu resposta a moltes de les preguntes tècniques que sobre aquest sector es poden plantejar. Entre d'altres serveis podeu consultar la morfologia, les exigències i les tècniques de cultiu de sis espècies medicinals. En castellà.
http://www.infoagro.com/aromaticas/aromaticas.asp

FORESTAL
Grups de sòls
La pàgina en qüestió permet informar-vos de tot allò relatiu al sector forestal Espanyol Aquí trobareu informació sobre elecció d'espècies en repoblacions, fitxes d'espècies forestals d'interès, així com un llistat d'articles interessants sobre el tema. En castellà.
http://www.infoagro.com/forestales/index.asp

Curs d'introducció a l'edafologia
Es tracta d'una web creada per l'"Asociación de Forestales de España" on podeu actualitzar-vos de tota la problemàtica del sector forestal. Hi ha la possibilitat de fer-se soci en línia i es presenten interessants hipervincles sobre legislació forestal i inventaris. En castellà.
http://www.profor.org/

Articles sobre el món de l'edafologia
Un professor de l'escola de forestals de Lleida té aquesta web per ajudar i donar informació gràfica als seus alumnes. Vosaltres podeu també treure'n profit i fixar-vos en la col.lecció d'imatges d'enfermetats i plagues forestals que es presenten. Per exemple, podreu veure l'evolució en el temps d'un atac de grafiosi. En castellà.
http://labpatfor.udl.es/herbariovirtual/herbariovirtual.html

Grups de sòls
Pàgina de la web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en el seu enllaç corresponent al sector forestal català. Molt concretament aquí podreu informar-vos sobre què és un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, així com de quins són els objectius i finalitats del Centre de la Propietat Forestal.En català.
http://www.gencat.net/mediamb/forestal/index.htm

FRUTICULTURA
Fruites tradicionals, fruites tropicals i fruita seca
La pàgina en qüestió permet informar-vos de tot allò relatiu al sector de la fruita (fruites tradicionals, fruites tropicals i fruita seca). Hi ha molta informació sobre empreses del sector, preus actuals i cultius. Referent a aquest darrer punt es presenten fitxes tècniques de diferents cultius. Finalment també es poden consultar articles d'interès sobre el control de plagues i altres temes relacionats amb el món de la fruita. En castellà.
http://www.infoagro.com/frutas/frutas.asp

Viticultura
Infoagro és una de les millors i més completes webs que hi ha a Espanya sobre temes agropecuaris. A l'enllaç que us presentem podeu interessar-vos pel sector de la viticultura. En castellà.
http://www.infoagro.com/viticultura/viticultura.asp

Frutales y viñas
Pàgina amb informacions útils sobre diverses fruites i les seves característiques. Inclou també informació sobre els diferents tipus de raïm i els vins que s'extrauen de cada una d'elles. En castellà.
http://www.provedo.com/html/prod.html

HORTICULTURA
Conserves
Infoagro és una de les millors i més completes webs que hi ha a Espanya sobre temes agropecuaris. A l'enllaç que us presentem podeu interessar-vos pel sector de les conserves. A destacar els articles relatius al tomàquet en conserva, a la conservació d'hortalisses i als microorganismes alteradors d'aliments. En castellà.
http://www.infoagro.com/conservas/index.asp

Cultius hortícoles
Aquí podeu consultar les fitxes tècniques de vuit cultius hortícoles. A cada fitxa es detallen els ideals de clima, sòl, sembra, pràctiques culturals i collites. A més a més es parla de les principals plagues i malalties hortícoles així com de nocions bàsiques de sembra. En castellà.
http://www.ciudadfutura.com/elhuerto/f8.htm

Hortalisses
Infoagro és una de les millors i més completes webs que hi ha a Espanya sobre temes agropecuaris. A l'enllaç que us presentem podeu interessar-vos pel sector de les hortalisses. En castellà.
http://www.infoagro.com/hortalizas/hortalizas.asp

INCENDIS
La lluita contra els incendis
Excel·lent web sobre incendis. Creada per la Junta d'Andalucia és un manual per a la fixació de conceptes i difusió de tècniques i procediments entre el personal dedicat a lluitar contra els incendis forestals. Compta amb diversos enllaços que desenvolupen sis temes d'interès il·lustrats amb dibuixos. Els temes són per exemple la vigilància, el combat del foc, o la seguretat del personal. En castellà.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/incendios/manual_incendios/manual.html

La problemàtica dels incendis
Pàgina de la web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en el seu enllaç corresponent als incendis. És una pàgina de consulta indispensable en el cas de que vulgueu conèixer la problemàtica dels incendis a Catalunya. Es parla de l'INFOCAT, dels voluntaris forestals, dels agents rurals, de les ADF, així com de la normativa que s'ha de respectar. També en aquesta pàgina es poden consultar els mapes de risc d'incendis per al dia de la consulta. En català.
http://www.gencat.net/mediamb/incendis

JARDINERIA
Plantes de jardí
Pàgina indispensable a l'hora de voler buscar informació sobre les plantes de jardí. En la web hi ha directoris d'empreses del sector de l'horticultura ornamental, jardineria i art floral. Però allò més interessant és la completa base de dades sobre plantes de què podreu disposar, amb fotografies, noms botànics i comuns o cures a tenir en compte. A més a més és possible baixar-se programari de jardineria. Com a important eina pràctica, per a cada espècie catalogada podreu esbrinar els vivers que la comercialitzen. En castellà.
http://www.floraguide.es/buscaplantas/espanol.htm

Arbres ornamentals
Enllaç de la web principal floraguide.es, que en aquest cas permet buscar espècies d'arbres ornamentals pel seu nom científic o vulgar. Per a cada espècie catalogada es permet esbrinar quins vivers la comercialitzen. En castellà.
http://www.floraguide.es/arboles

Com evitar les formigues
Pàgina accessible des de la web coloredhome.com, que és una web dedicada al món del bricolatge i la jardineria. En aquest cas aquesta pàgina permet, mitjançant una sèrie de fotografies (seixanta en total), esbrinar com evitar que les formigues ataquin els arbres en un jardí. En castellà.
http://www.coloredhome.com/hormigas/hormigas.htm

Els sistemes de reg
Pertanyent a la web coloredhome.com, dedicada al món del bricolatge i la jardineria, aquest enllaç, mitjançant un recorregut de cent cinquanta set fotografies, permet aprendre a instal·lar un sistema de reg per goteig automatitzat en testos per a un jardí d'interior. En castellà.
http://www.coloredhome.com/riegopiso/riegopiso0010.htm

Bricolatge i jardineria
Pàgina accessible des de la web coloredhome.com, que és una web dedicada al món del bricolatge i la jardineria. L'enllaç que ens ocupa explica, amb l'ajuda de fotografies, com plantar un arbre i instal·lar un reg per goteig. En castellà.
http://www.coloredhome.com/plantarbol/plantarbol.htm

Reg automàtic
Aquí podeu aprendre en deu pàgines plenes de consells i idees, a instal·lar un reg per goteig automàtic en un terreny sense instal·lació elèctrica. En castellà.
http://www.coloredhome.com/riegoparcela/riegoterreno.htm

El reg per goteig
De forma similar a les pàgines anteriors aquí s'explica, amb l'ajuda de trenta nou fotografies, a muntar un reg per goteig o subterrani en un arbre d'un hort familiar. En castellà.
http://www.coloredhome.com/goteoenterrado/goteoenterrado.htm

LLAVORS I VIVERS
Les llavors i els vivers
Pàgina que permet informar-vos de tot allò relatiu al sector de les llavors i els vivers. Hi ha molta informació sobre empreses del sector i una recopilació d'articles. En castellà.
http://www.infoagro.com/semillas_viveros/semillas_viveros.asp

MAQUINÀRIA
Maquinària
Infoagro és una de les millors webs que hi ha a Espanya sobre temes agropecuaris. En aquest cas us invitem a consultar les pàgines d'enllaç al sector de la maquinària agrícola, on podeu trobar fitxes tècniques de diferents models de tractors, amb els seus corresponents preus. També hi ha informació sobre el tema dels riscos laborals i de la maquinària per fer tractaments fitosanitaris. En castellà.
http://www.infoagro.com/maquinaria/index.asp

MEDI AMBIENT
Parcs Naturals
Pàgina de la web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en el seu enllaç corresponent als Parcs naturals. Fent una ullada per aquestes pàgines podeu conèixer l'estratègia catalana per a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat, així com la planificació d'aquesta política a Catalunya. També es parla del PEIN, de la Xarxa Natura 2000 o dels Espais Naturals del nostre país. A més a més aquí podeu obtenir tota la informació sobre els arbres monumentals a Catalunya, els productes del bosc, la restauració d'activitats extractives o l'avaluació de l'impacte ambiental. En català.
http://www.gencat.net/mediamb/pn.htm

Parcs Naturals
Pàgina de la web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en el seu enllaç corresponent als Parcs de Catalunya. Des de la pàgina principal podeu enllaçar amb cadascun dels 22 parcs amb pàgina web del nostre territori, entre ells el Parc Nacional d'Aigüestortes. A més a més la pàgina fa referència a exposicions, notícies i activitats realitzades al centre de documentació del Delta de l'Ebre i de la zona volcànica de la Garrotxa. En català.
http://www.parcsdecatalunya.net/

PLAGUES I MALALTIES
Plagues
De forma semblant al DARP a Catalunya, el govern de l'Aragó també té la seva publicació relativa a les fitxes de les principals plagues. Així doncs, aquí es proporciona valuosa informació sobre la biologia, hostes o control de plagues tot i acompanyant nombroses fotografies. A destacar les pàgines corresponents a la processionària del pi, als barrinadors i als perforadors de pins. En castellà.
http://www.aragob.es/ambiente/05mednat/mn_80.html

Plaga de fruiters
La utilitat d'aquesta pàgina se centra exclusivament sobre l'anàlisi d'una plaga de fruiters molt concreta, com és el cuc perforador dels arbres fruiters (Capnodis tenebrons). En castellà.
http://www.coloredhome.com/indexs.html

Plagues forestals
Un professor de l'escola de forestals de Lleida té aquesta web per ajudar i donar informació gràfica als seus alumnes. Vosaltres podeu també treure'n profit i fixar-vos en la col.lecció d'imatges de malalties i plagues forestals que es presenten. Per exemple podreu veure l'evolució en el temps d'un atac de grafiosi. En castellà.
http://labpatfor.udl.es/herbariovirtual/herbariovirtual.html

Base de dades sobre plagues
web de consulta obligada ja que es tracta d'una de les més completes en el camp de l'entomologia agrícola. Compta amb una completíssima base de dades on es pot trobar qualsevol espècie plaga, veure la seva fotografia o informar-se sobre el seu cicle o control. També es pot consultar un interessant glossari de termes i un llistat de plagues per cultius. En francès i anglès.
http://www.inra.fr/Internet/Produits/HYPPZ/pa.htm

Gestió biològica de plagues
web d'interès limitat a la gestió biològica de plagues. Concretament aquestes pàgines estan especialitzades en trampes de feromones per a cultius llenyosos i forestals tot i explicant-se els avantatges que el seu ús implica. En castellà.
http://www.e-econex.com/gestion_bio_/gestion_bio_.html

Plagues al nostre país
Pàgina de la web del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, en el seu enllaç corresponent a les plagues. En aquesta pàgina es presenten trenta-tres interessants fitxes de plagues d'interès agroforestal al nostre país. En català.
http://www.gencat.net/darp/plagues.htm

Tècniques de control de paràsits
Aquest enllaç permet, a diferència de la consulta de les fitxes de plagues, donar informació general sobre els principals paràsits (concretament quinze) que no varien en el temps. Són renovats de forma periòdica i donen informació actualitzada sobre les darreres tècniques de control. En català.
http://www.gencat.net/darp/fullinfo.htm

Tècniques de control de paràsits
Pàgina de la web del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, en el seu enllaç corresponent a la protecció integrada de plagues. En aquesta pàgina podreu compendre els objectius de la Protecció integrada, els seus avantatges front la Protecció de plagues tradicional, així com la seva organització a Catalunya, els sistemes de control que comprèn, la normativa vigent i altres aspectes d'interès sobre el tema. En català.
http://www.gencat.net/darp/pi.htm

REGS
La llei d'aigües
Pàgina que permet informar-vos de tot allò relatiu al sector del reg en l'àmbit espanyol. Hi ha informació sobre la llei d'aigües, el pla hidrològic nacional, així com sobre tècniques d'estalvi d'aigua o tecnologies i programacions de reg. En castellà.
http://www.infoagro.com/riegos/riegos.asp

Dissenyar i reparar un sistema de reg
Molt completa web sobre el sector del reg. En la web s'explica com dissenyar, calcular o reparar un sistema de reg. També es dedica una secció als materials i les tècniques de reg. A més a més des d'aquí es poden consultar àbacs per al càlcul o fins i tot baixar-se programes per aquest objectiu. En castellà.
http://www.elriego.com/dom/index.htm

Preus dels regs
Segurament si heu de fer algun exercici de pressupostos necessitareu saber preus de materials de reg reals. En aquesta web corresponent a una empresa comercial podreu consultar tarifes i productes. En castellà.
http://www.rainbird.fr/rbeespagnol/Default.htmedu365.cat
edu365.cat