edu365.cat ESO tecnologia

Instal·lació elèctrica a l'habitatge

1. Elements de la instal·lació interior 2. Normes de seguretat
És important respectar les normes d'ùs de les instal·lacions i els aparells i mantenir-los en bon estat. Ara veuràs algunes normes bàsiques que cal seguir sempre. Pren-ne nota!

avalua't practica glossari imprimeix


Guió: Xavier Rosell - Realització d'interactius: Xavier Rosell