edu365.cat ESO tecnologia

Instal·lació elèctrica a l'habitatge

1. Elements de la instal·lació interior 2. Normes de seguretat
L'electricitat arriba als habitatges per mitjà de la instal·lació d'enllaç que uneix la xarxa de distribució pública amb la instal·lació interior de cada habitatge. La instal·lació interior està formada pel quadre de comandament i protecció, els circuits d'alimentació dels receptors, els circuits de connexió terra i els receptors, i es pot representar mitjançant una simbologia normalitzada.

avalua't practica glossari imprimeix


Guió: Xavier Rosell - Realització d'interactius: Xavier Rosell