edu365.cat ESO tecnologia

Circuits per encendre i apagar una bombeta

1. Una bombeta que s'encén i s'apaga des d'un sol lloc 2. Una bombeta que s'encén i s'apaga des de dos llocs 3. Una bombeta que s'encén i s'apaga des de tres llocs

Una bombeta que s'encén i s'apaga des d'un sol llocEs necessita:Esquema del circuit     Una bombeta que s'encén i s'apaga des d'un sol lloc

avalua't practica glossari imprimeix


Guió: Joan Fonollosa, Jaume Dellunde, Ricard Marsal - Realització d'interactius: Moluanda