ESO Ciències de la naturalesa edu365.cat


Una escala útil
 


   
Els indicadors


Hi ha algunes substàncies que canvien el seu color en presència d'un àcid o d'una base. Són els indicadors. Un exemple n'és la substància que impregna el paper indicador: el seu color és diferent segons la substància que el mulla.   
 


   
Què és el pH?

El pH és una mesura de l'acidesa de les dissolucions aquoses. Segons l'acidesa o basicitat de la solució, el pH pren un valor d'una escala que va de 1 fins 14. Cada color del paper indicador té assignat un d'aquests valors.
                                   
Per mesurar el pH de forma més precisa es fa servir un pH-metre.

   
 


   
El pH dels fluids corporals
És de gran importància conèixer el pH dels líquids fisiològics com la sang, l'orina, la saliva i el suc gàstric. L'organisme controla que el pH es mantingui entre límits adients ja que petites variacions poden provocar greus conseqüències per a la salut.

   
 


   
Com es construeix una escala de pH?


L'escala de pH és útil perquè permet ordenar la propietat d'acidesa o basicitat de les dissolucions aquoses.
El pH de les dissolucions aquoses depèn de la concentració. Una dissolució àcida 10 vegades més concentrada que una altra té un pH una unitat menor. Una dissolució àcida 10 vegades més diluida que una altra té un pH una unitat major.

   


Grup de treball: Montserrat Sánchez, Joan Garín, Cristina Rafecas

 
edu365.cat