ESO Ciències de la naturalesa edu365.cat


Viu o no viu?
 


   
Les característiques dels éssers vius


Els éssers vius es caracteritzen per la capacitat de nodrir-se, relacionar-se amb el medi i reproduir-se.

   
 


   

La nutrició

La nutrició permet als éssers vius incorporar nutrients del medi i aprofitar-los per fabricar el propi cos i obtenir l'energia necessària per a les seves activitats.
Els éssers autòtrofs fabriquen els nutrients a partir de substàncies inorgàniques, mentre que els heteròtrofs incorporen els nutrients dels seus aliments.

   
 


   

La respiració

La nutrició es relaciona amb un procés molt important, la respiració.
El significat científic de respirar és aprofitar els nutrients per poder obtenir-ne l'energia.
Per obtenir energia dels nutrients es necessita oxigen. Els animals i plantes terrestres obtenen l'oxigen de l'aire. Els que són aquàtics el capten de l'aigua, on es troba dissolt.

   
 


   

La relació amb el medi


Els éssers vius es relacionen, tenen capacitat de reacció: elaboren respostes davant dels estímuls que detecten en el seu medi. La capacitat de reacció dels organismes vius té diferents manifestacions, però sovint es demostra amb un moviment: un desplaçament o el canvi de posició d'alguna de les seves parts.

   
 


   

La reproduccióEls éssers vius, animals i plantes, són capaços d'originar nous éssers vius, produeixen descendència. El procés s'anomena reproducció.
Hi ha dues classes de reproducció: reproducció sexual, que és la més comuna, i reproducció asexual.

   


Grup de treball: Ramon Grau, Joan Garín, Cristina Rafecas, Montserrat Sánchez

 
edu365.cat