L'ús de per què, perquè i per a què

Utilitzarem per què en les frases interrogatives directes i indirectes en què es pregunta la causa d'un fet, d'una situació, etc.

Per què estaves amoïnada?
La mare em preguntà per què estaves amoïnada.

En canvi, usarem per a què en les frases interrogatives en què es pregunta sobre la finalitat o la destinació d'un objecte, una acció, etc.

Per a què servirà això?

Emprarem perquè en les oracions subordinades que indiquen el motiu o la finalitat de l'oració principal:

Ha anat a dormir perquè estava molt cansada. (causal)
Et deixo el llibre perquè el llegeixis. (final)

Perquè és també un substantiu, el sinònim del qual és raó. Observa que en aquest cas utilitzem un article.

No et sabria dir el perquè.

Pots saber més d'aquests continguts a: Per Nadal un regal per a tothom
imprimeix