edu365.cat
Batxillerat






DICCIONARIS


Diccionari de la llengua catalana
Al DIEC s'hi poden buscar les formes normatives: n'ofereix el significat i d'altres informacions complementàries com ara la categoria gramatical, els contextos, la distribució de freqüències, la relació del mot cercat amb diversos autors i obres, etc.

El CORPUS recull formes usades per diferents autors i autores que no sempre es corresponen amb les normatives de l'Institut d'Estudis Catalans.
http://pdl.iec.es

Diccionari Català-Valencià-Balear
El DCVB permet la consulta convencional d’un diccionari electrònic per mitjà d'un cercador que a partir del mot d’entrada, s’accedeix a l’article corresponent. També, s'hi pot consultar les transcripcions fonètiques de molts mots representats d’acord amb l’AFI (Associació Fonètica Internacional).
http://dcvb.iecat.net

Gran diccionari de la llengua catalana
Per a consultes terminològiques de llengua catalana, si no troba el mot que se li demana, ofereix una llista de les paraules més pròximes alfabèticament.
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

Tus diccionarios on line VOX
Per a traduccions del català-castellà-català.
http://www.diccionarios.com/



ENCICLOPÈDIES

Hiperenciclopèdia
Enciclopèdia de temàtica general en llengua catalana: art, literatura, ciència, tecnologia, esports, humanitats, etc.
http://www.grec.net/cgibin/hecentra.pgm



LITERATURA


Lletra, espai virtual de literatura catalan UOC
Permet accedir a pàgines de literatura classificades per autors, períodes i moviments, premis revistes, etc.
http://www.uoc.es/lletra/cat/index.html

Associació d'escriptors en llengua catalana

Pàgina amb un directori general d'autors amb pàgina web.
http://www.partal.com/aelc/autors/alfabetic/dirgeneral.html

Biblionet

Pàgina amb guies de lectura i comentaris de diferents escriptors i escriptores.
http://www.xtec.cat/~lrius1/triallibre.htm

Textos de literatura catalana (1833-1931)

Pàgina que presenta un resum sobre l'època citada i un índex de textos.
http://www.xtec.cat/~malons22/personal/

AUTORS - AUTORES - OBRES

Joan Puig i Ferreter, Aigües encantades
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana http://www.partal.com/aelc/autors/puigiferreterj/teatre2.html
Corpus Literari
http://www.xtec.cat/~jducros/Joan%20Puig%20i%20Ferreter.html
Articles periodístics
http://www.avui.es/avui/diari/02/gen/10/pdf/02g10s05.pdf

Mercè Rodoreda
LLetra
http://www.uoc.edu/lletra/noms/mrodoreda/index.html
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
http://www.escriptors.com/autors/rodoredam/
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Tesi doctoral)
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5033&ext=pdf
Corpus Literari
http://www.xtec.cat/~jducros/Merce%20Rodoreda.html#obra

Joanot Martorell, Tirant lo Blanc
Obra i Autor i Edició On line
http://www.tinet.org/bdt/tirant/welcome.html

Tirant, butlletí Informatiu i Bibliogràfic
http://parnaseo.uv.es/tirant.htm
Biblionet
http://www.xtec.cat/~lrius1/martorell/contenidor.htm
Tirant lo Blanc o la pau no passa pels exèrcits
http://www.xtec.cat/~acarre/tirant.htm

Jacint Verdaguer
LLetra

http://www.uoc.edu/lletra/noms/jverdaguer/index.html
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
http://www.escriptors.com/autors/verdaguerj/index.html
Avui. Verdaguer 100 anys d'idil·lis i calvaris
http://www.xtec.cat/~jducros/Verdaguer.pdf

Ramon Llull
Ramon LLull
http://www.xtec.cat/~jquintan/llull98/llullcat.htm
Biblionet
http://www.xtec.cat/~lrius1/llull/contenidor.htm

Curial e Guelfa
LLetra
http://www.uoc.edu/lletra/obres/curialeguelfa/

Santiago Rusiñol
LLetra
http://www.uoc.edu/lletra/noms/srusinol/
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
http://www.escriptors.com/autors/rusinols/index.html
Biblionet
http://www.xtec.cat/~lrius1/rusinyol/contenidor.htm
Literatura Catalana
http://www.epns.net/assignatures/llengua/3-Rusiny-M-Casacuberta-escan.doc

Josep Maria de Sagarrra
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
http://www.escriptors.com/autors/sagarrajm/
LLetra
http://www.uoc.edu/lletra/noms/jmdesagarra/




INTERÈS GENERAL


Institut d'Estudis Catalans
S'hi poden trobar informacions vàries sobre les activitats que l'Institut porta a terme: programes de recerca, conferències, publicacions, principis de transcripció fonètica, diccionaris, documents normatius, consultes lingüístiques, etc.
http://www.iec.es/inici.html

Termcat
S'hi ofereix assessorament terminològic en els àmbits científics, tècnics i socioeconònimcs, consultes de neologismes, etc.
http://www.termcat.es

Biblioteca de Catalunya
Posseix una sèrie de serveis d'entre els quals cal destacar la possibilitat de realitzar consultes als catàlegs en línia.
http://www.gencat.net/bc/





edu365.cat
edu365.cat