WEBS RECOMANADES
Epistemologia

Ciencia, tecnología y sociedad http://roble.pntic.mec.es/~jgomez10/

La Realitat més enllà de l'Aparença (Antoni Albert : Professor de Filosofia i Màster en Història de la Ciència) http://www.chez.com/tonialb/realitat/index.htm

Introducció a l'epistemologia (article) 
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia/epistemologia.shtml

Comunitat d'epistemologia i filosofia de la ciència http://groups.msn.com/1407tubnl0p

Proyecto de filosofía en español (diccionari de filosofia contemporània) 
http://www.filosofia.org/enc/dfc/conocimi.htm

Coneixement ordinari 

Refranys, frases fetes i locucions catalanes (UPF) (interactiu)
http://www.upf.es/gl/3252/325222.htm 

Dites populars catalanes http://www.arrakis.es/~francesc/

5.000 refranys de la nostra terra http://www.fut.es/~jpv/

Coneixement mític

Encyclopedia Mythica (en anglès) http://www.pantheon.org/areas/

Mitos griegos http://www.geocities.com/SouthBeach/Shores/4953/frame2.htm

Coneixement científic 

Contra el relativisme (article de José A. de Azcárraga, Catedràtic de física teòrica i membre de l’IFIC) http://www.uv.es/metode/numero23/10_23.html

Coneixement filosòfic

Xavier Zubiri Naturaleza, Historia, Dios EL SABER FILOSOFICO Y SU HISTORIA
http://www.zubiri.org/works/spanishworks/nhd/elsaberfilosofico.htm 

Filòpolis http://www.filopolis.net

La caverna de Platón http://www.lacavernadeplaton.com

Cibernous http://www.cibernous.com

Filosof@r.com http://www.comfilosofar.cjb.net

Filoètica http://www.filoetica.cjb.net