E.Morin El método Ed. Cátedra, M, 1986

El coneixement dels límits del coneixement

La unitat de les possibilitats i límits del coneixement és indestriable. El que permet el nostre coneixement, limita al nostre coneixement i el que limita al nostre coneixement, permet el nostre coneixement.

El descobriment dels límits del coneixement és molt més que un descobriment dels límits. Constitueix una fita capital per al coneixement. Ens indica que el coneixement dels límits del coneixement forma part de les possibilitats del coneixement i realitza aquesta possibilitat. Supera els límits del coneixement limitat que es creia il·limitat. Ens fa detectar una realitat que excedeix les nostres possibilitats de coneixement, ens condueix a edificar un metapunt de vista, el del coneixement del coneixement, des d'on l'esperit pot, com des d'un mirador, considerar-se a si mateix en els seus principis, regles, normes i possibilitats, al mateix temps que considera la seva relació dialògica amb el món exterior. Ens adonem des d'ara que la inconsciència dels límits del coneixement era el límit més gran del coneixement. La idea que el nostre coneixement és il·limitat és una idea limitada. La idea que el nostre coneixement és il·limitat té conseqüències il·limitades.

p.240