R.Blanché La epistemologia Ed. oikos-tau s.a. B. 1973

Encara és més difícil establir la diferència entre l'epistemologia i la filosofia de la ciència, donada l'elasticitat d'aquesta última expressió. Si es pren en sentit ampli, l'epistemologia forma part d'un dels seus capítols, o bé, és una manera de practicar-la. Un dels autors de Lectures sur la philosophie de la science distingeix quatre aspectes diferents de filosofar sobre la ciència : l'estudi de les seves relacions amb el savi i la societat, l'esforç per situar la ciència dins dels valors humans, les especulacions que es fan a partir dels resultats obtinguts de la ciència per anar a parar en el que més exactament s'ha anomenat filosofia de la naturalesa, és a dir, l'anàlisi lògica del llenguatge científic. Després d'això, confessa prendre l'última acepció, l'única que de fet pot coincidir amb el que designa el nom d'epistemologia.

Alguns van més lluny i salven les diferències entre ambdues nocions. De fet, desitgen deslligar l'epistemologia de tot prejudici amb la filosofia i eludeixen l'ús d'aquesta paraula. És al que s'han inclinat naturalment aquells que només reconeixen com a única forma de coneixement, el coneixement científic, excloent així tota filosofia incapaç de sotmetre's a una anàlisi científica, i a més amb la condició que aquesta anàlisi es realitzi només a través de mètodes científics.

p.17