Edgar Morin Tenir el cap clar. Per organitzar els coneixements i aprendre a viure. Ed. La campana B. 2001

Darrere el repte de la globalitat i de la complexitat se n'amaga un altre : el de l'expansió incontrolada del saber. El creixement ininterromput del coneixement basteix una gegantina torre de Babel que retruny de llenguatges discordants. La torre ens domina perquè no podem dominar els nostres sabers. Deia T.S. Eliot : "On és el coneixement que perdem en la informació?" El coneixement només és coneixement en tant que organització, relació i contextualització d'informacions. Les informacions constitueixen parcel·les de saber disperses. Arreu, tant a les ciències com als mitjans de comunicació, les informacions ens colguen. Per restringida que sigui la matèria, l'especialista ni tan sols pot arribar a tenir coneixement de tota la informació dedicada a la seva àrea. Cada cop més la proliferació gegantina de coneixements s'escapa al control humà.

A més, ja ho hem dit abans, els coneixements aïllats només serveixen per a les aplicacions tècniques. No arriben a conjugar-se per nodrir un pensament que pugui considerar la situació humana en l'àmbit de la vida, damunt de la terra, en el món, i que pugui enfrontar els grans reptes del nostre temps. No aconseguim integrar els nostres coneixements per tal de menar la pròpia vida. D'aquí ve el sentit de la segona part de la frase d'Eliot : "On és la saviesa que perdem en el coneixement?"

pp.17-18