SABER

Sentit :Conjunt de coneixements més o menys sistematitzats que ens permet donar un sentit a tot el que ens envolta. Coneixement actiu, indirecte i mediat. Ex: Saber no només que hi ha tal cosa en un lloc determinat, sinó per què hi és i quines són les seves propietats. S'entén d'una manera més amplia i general, a diferència del conèixer que és més concret. Es tracta d'un saber com funcionen les coses, com s'han de fer servir, com s'expliquen... No es d'estranyar que avui dia s'identifiqui amb la ciència, perquè comparteix totes les seves característiques.