ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Per a l'alumne : aquesta unitat didàctica es presenta de manera interactiva perquè puguis dirigir-te a diferents activitats i continguts segons les teves necessitats. En la descripció de la unitat tens un resum que et serveix de guia per l'aventura del coneixement i els seus problemes filosòfics més importants, amb textos, resums i cites sobre el tema de la unitat. En les activitats d'aprenentatge pots interactuar, de manera més directa, amb els exercicis que se't proposen i que corresponen als diferents apartats de la unitat. En les activitats d'avaluació pots comprovar quins són els teus coneixements inicials o finals, un cop hagis estudiat la unitat. També pots dirigir-te directament al mapa i triar el que t'interessi tractar.

Per al professor : els diferents materials i recursos de la unitat tenen per objectiu servir de complement a les classes, a l'aula, tot i que no es descarta la possibilitat d'utilitzar-los com a eina d'autoaprenentatge per part dels alumnes. L'objectiu principal és l'aproximació a la complexitat del coneixement humà, des de la teoria del coneixement, i donar a conèixer la necessitat d'un tractament filosòfic d'anàlisi i crítica de l'origen, possibilitats i límits del coneixement. La metodologia de treball es presenta de manera oberta, per poder començar per l'activitat o contingut que es consideri més rellevant. Cadascun dels diferents apartats en què es divideix la unitat consta de definicions, textos, activitats d'aprenentatge i d'avaluació independents.

En les següents pàgines trobaràs informació de les fonts bibliogràfiques utilitzades, webs recomanades i recursos i materials.