CONEIXEMENT ORDINARI

El coneixement ordinari és el coneixement del dia a dia, basat en el sentit comú, i s'anomena també saber vulgar, experiència quotidiana, tradició, saviesa popular...

Les seves característiques són :

  • és espontani, pot aparèixer a partir d'observacions casuals.
  • es fonamenta en un conjunt de creences que poden ser a vegades justificables, a partir de testimonis directes, llibres de divulgació científica que provenen de la tradició, refranys o generalitzacions, contes populars.
  • és pràctic i funcional, sempre té una utilitat concreta. Ens permet fer coses però no explicar-les d'una manera racional i segura.
  • és limitat a les observacions sensibles, subjectiu, poc rigorós, perquè fa servir el llenguatge natural i tancat, perquè no permet ser modificat.
  • predomina més en les societats poc desenvolupades o precientífiques, que en les més desenvolupades on domina el coneixement científic.
  • és asistemàtic, en el sentit que no té un mètode establert d'ampliació dels coneixements.