OPINAR

Sentit :(en grec : doxa) judici subjectiu, probable, format a partir de creences. Per Plató cal situar-lo entre la ciència i la ignorància, perquè es tracta d'un judici sobre les aparences. Es tracta d'una forma particular d'asserció o assentiment que és més pròxima al saber quan més probables són les raons en què es recolza. Té caràcter subjectiu, perquè qui la manté és sempre un individu, tot i que també es pot parlar d'opinió pública, però aleshores expressa una forma de comportament, més que de saber.