CONEIXEMENT MÍTIC

El coneixement mític utilitza explicacions d'origen indeterminat i dubtós com són els mites. Els mites són narracions fabuloses, en part inventades, sobre fets humans o naturals on intervenen éssers o forces sobrenaturals, que serveixen per donar ordre al món, que es presenta davant dels antics humans com a caòtic i inexplicable.

Les seves característiques són :

  • n'hi ha de diferents classes : cosmogònics (origen del cosmos), antropològics (origen de l'humà), escatològics (destrucció), de providència o del destí, del renaixement i renovació (estacions), memòria i oblit, naturalesa (origen del foc), herois portadors de la cultura (Prometeu)...
  • es diferencien de les llegendes per fer intervenir éssers o forces sobrenaturals.
  • acrítics, no es poden qüestionar. S'accepten o no, per autoritat, sense justificacions possibles. Tenen un caràcter dogmàtic, de simple creença inqüestionable.
  • proporcionen una explicació senzilla i tranquil·litzadora.
  • serveixen de model per a l'acció i normalment justifiquen un ordre social establert.
  • en la seva majoria són producte de la imaginació, sense basar-se en fets corroborats per l'experiència.