0. Introducció: coneixement o informació ?

Actualment es comenta que vivim en una nova era, en una nova societat, la societat de la informació, i es qüestiona quin tipus de coneixement està proporcionant aquest allau d'informació, que tots rebem contínuament a través dels diferents mitjans de comunicació (televisió, ràdio, internet, premsa...). Tota aquesta informació t'aporta moltes dades, però les pots considerar coneixements? Potser no, possiblement reps informació, dades, que no contenen coneixement, en el sentit que, el que et diuen no amplia el que saps. Més aviat es pot dir que tens molta informació però poc coneixement, perquè no saps fer un bon ús de la informació rebuda, ni en molts casos l'entens, precisament per falta de coneixements previs.

És important, doncs, tenir clar a què ens referim quan parlem de coneixement i quina és la seva relació amb la informació. Un altre exemple ben palès és l'educació, que té com a missió instruir, aportar coneixements, però també ensenyar a organitzar-los i fer-los servir de la manera més convenient. Tanmateix, et pots preguntar quins són els coneixements que has après? de quin tipus de coneixement es tracta? com els has adquirit?

En qualsevol cas la qüestió de fons és quina relació s'estableix entre l'objecte (el que es vol conèixer) i el subjecte de coneixement (en aquest moment tu mateix), perquè un implica i modifica l'altre, formant un tot complex. Després caldria descobrir i analitzar quina seria la situació ideal de relació, o més ben dit, de coneixement, per aconseguir, un cop realitzada, que la informació proporcionés un bon coneixement i el coneixement bona informació.

 

Text ampliació : Edgar Morin Tenir el cap clar