CONEIXEMENT FILOSÒFIC

El coneixement filosòfic es pot entendre com un saber de la totalitat, perquè busca la raó última de tot, responent a la necessitat de donar un sentit a tot. Es presenta tot sovint com un far en la foscor. Entès d'aquesta manera, el coneixement filosòfic s'apropa molt al que anomenem coneixement científic. De fet, a occident, la filosofia i la ciència van aparèixer en el mateix moment a l'antiga Grècia, i no es van separar fins segles més tard.

Però, també es pot entendre el coneixement filosòfic com un coneixement crític de la realitat, i així ens ho diu B.Russell al seu llibre els problemes de la filosofia : " La característica essencial de la filosofia, que fa d'ella un estudi diferent de la ciència, és la crítica."

Les seves característiques principals són :

  • el seu objecte d'estudi és il·limitat.
  • es divideix en diferents modalitats i escoles: metafísica (estudi de la totalitat del real, més enllà de la física), ontologia (estudi de l'ésser), epistemologia (estudi del coneixement), lògica (estudi de l'estructura del coneixement), antropologia...; racionalisme, idealisme, empirisme, estructuralisme, positivisme...
  • planteja problemes i qüestions amb la finalitat d'aclarir dubtes i alliberar el pensament dels discursos dogmàtics i ideològics. En aquest sentit són més importants les preguntes i no tant les respostes que pugui proporcionar.
  • és pràctic, perquè serveix d'orientació per anar per la vida i com alguns han dit: és un instrument de defensa personal.
  • és crític, en el sentit que ajuda a descobrir errors i fal·làcies (raonaments falsos però que es presenten sota l'aparença de veritat).
  • és fruit de la pròpia naturalesa humana, de la seva curiositat per les coses.