EPISTEMOLOGIA

Etimologia : l'epistemologia és un concepte format per dues paraules : episteme (ciència pels antics grecs, saber per causes segons Aristòtil) i logia (anàlisi, estudi, teoria...) ; que va ser introduït en la llengua anglesa per J.F. Ferrier a Institutes of Metaphysics el 1854. Anteriorment s'havia utilitzat el concepte de gnoseologia (gnosis = saber) per referir-se a la teoria del coneixement (Baumgarten), però aquest ha quedat actualment obsolet, tot i que en alguns àmbits de caràcter metafísic encara s'utilitza. En alemany el concepte utilitzat és : erkenntnistheorie (Reinhold).

Sentit : actualment es pot entendre com l'anàlisi dels fonaments o principis, validesa, funció i mètodes de la ciència.