3. Diferents coneixements ? coneixement ordinari, mític, filosòfic , científic ? Assenyala a quin coneixement corresponen les proposicions

1. Zeus enfadat amb Prometeu el lligà a un penya-segat.
2. Abans de sentar-se a taula s'han de rentar les mans.
3. La terra forma part del sistema solar.
4. L'ontologia estudia l'ésser en tant que ésser.
5. La paciència és la mare de la ciència.
6. El coneixement pot ser a priori o a posteriori.
7. Un sistema tancat tendeix a l'entropia o desordre.