DIÀLEGS

Et recomano la lectura d'alguns fragments dels diàlegs dels següents llibres:

Plató El Teetet ed. 62 B. 1990

P. Feyerabend Diálogos sobre el conocimiento ed. Cátedra S.A M. 1991

G. Berkeley Tres diàlegs entre hylas i philonous ed.62 B. 1983

J. Gaarder El món de sofia ed.Empúries B 1995 ( pp. 310 a 319 sobre I.Kant i els límits del coneixement )


Exemple d'un diàleg inventat per a identificar teories (veure apartat 4. Quin és l'origen del coneixement segons la filosofia i la ciència ? ):

NOESIS : Què és el que tens a la mà?

HYLE : Un guix ? No ho veus ?

NOESIS : Només veig una cosa que sembla un guix. Però, com en pots estar segur del que veus ?

HYLE : Tinc un conjunt d'impressions que coincideixen amb les que ja havia tingut abans quan havia vist un objecte semblant a aquest. Tinc, doncs, l'experiència de percebre un guix.

NOESIS : Em penso que t'equivoques. No sempre que perceps o tens experiència d'alguna cosa en concret és allò exactament. Podria semblar que és un guix, però no ser-ho realment. És la raó la que et permet distingir els objectes i poder-los definir. Els sentits et poden enganyar. Només hi ha una veritat i prové de la raó.

HYLE : Potser tinguis raó, però també pot ser que no i t'estiguis enganyant. Pot ser que no sigui veritat el que et diu la raó, de fet la veritat depèn de la visió que té de la realitat cadascú. Per a mi, l'experiència és el que em permet conèixer la realitat, encara que no en pugui estar del tot segur.

Pots continuar ?....