3. Diferents coneixements? coneixement ordinari, mític, filosòfic, científic?

Quan es fa referència al coneixement has de tenir en compte que, de la mateixa manera que amb l'esport, els estudis, la filosofia... es poden trobar diferents modalitats, també hi ha diferents modalitats de coneixement.

Això no vol dir que hi hagi coneixements millors o pitjors, sinó que hi ha diferents maneres d'entendre el coneixement, diferents perspectives que no es distingeixen pel grau de coneixement que proporcionen, sinó per la seva qualitat. Dit d'una altra manera, no hi ha coneixements de primera o segona classe, en el sentit de que uns donen més coneixements que els altres, sinó coneixements que tenen diferents utilitats.

Hi ha coneixements més pràctics, com els coneixements ordinaris o vulgars, que poden servir per saber fer coses, com un jersei de llana, una eina per llaurar, un plat de cuina, etc. Altres coneixements, potser més teòrics, però que també tenen la seva utilitat pràctica, i molt sovint serveixen per tranquil·litzar i donar respostes a esdeveniments inexplicables per la ciència del moment, com els coneixements mítics antics; per defensar-se davant les veritats que es volen imposar de manera arbitrària o per tenir un cap crític i clar, com el coneixement filosòfic; o per intentar descobrir com és la realitat, com el coneixement científic.

Com ja t'hauràs adonat, tot aquests coneixements o sabers van dirigits a satisfer diferents necessitats humanes i en els darrers temps n'hi ha un d'ells que s'ha imposat, cada cop amb més força, com és el coneixement científic, amb la pretensió de convertir-se en l'únic i autèntic saber.

Text ampliació : J.Ziman La credibilidad de la ciencia