CONÈIXER

Sentit : es pot utilitzar com a sinònim de saber, però es tracta d'un saber que, o qui. Per exemple sé que (conec o tinc coneixement del que cal fer o de qui és tal persona) per exemple, per encendre el llum cal prémer l'interruptor, però no sé com (saber) funciona. Es tracta, doncs, d'un coneixement més concret i immediat. Puc conèixer algú però no saber com és. Hi intervenen elements neuro-fisiològics. És passiu, perquè no calen intermediaris (llibres, teories...) per assolir-lo.