CITES DE FILÒSOFS

Heràclit : La saviesa és una sola cosa. Consisteix a conèixer el pensament pel qual totes les coses estan dirigides per totes les coses.

Protàgores : L'home és la mesura de totes les coses: de les coses que són, per tal com existeixen, de les coses que no són, per tal com no existeixen.

Sòcrates : Només sé que no sé res.

Plató : Les coses es divideixen en dues classes: les que un creu saber i les que ignora. Les que un creu saber, no les busca, perquè creu saber-les; les que un ignora, tampoc les busca, perquè les ignora, i fins i tot si, per atzar, les tingués al davant no les podria reconèixer perquè ho ignora.

Aristòtil : Els grans coneixements engendren els grans dubtes.

Marc Aureli : Qui no sap què és l'univers no sap on està. Alhora qui no sap per a què ha estat generat no sap qui és ell ni sap què és l'univers.

St. Agustí : Ara bé, tot el que sabem, potser és correcte dir que també ho creiem; però no ho és dir que tot el que creiem també ho sabem.

Nietzsche : Conèixer és comprendre qualsevol cosa de la manera més profitosa per a nosaltres.

Unamuno : No es pot conèixer res que abans no s'hagi volgut.