3. Diferents coneixements? coneixement ordinari, mític, filosòfic, científic ?

UN CONTE PER COMENÇAR

Els cincs savis del regne X, de tornada d'una llarga estada a la República Y, s'estaven quiets i atemorits davant la seva sobirana la Reina, a qui estaven informant sobre la Cosa Rara que existeix en aquella república.

"Digueu, o savi Prótos, quin aspecte té la Cosa Rara?", preguntà la Reina al savi més ancià.

"La Cosa Rara a la que anomenen ( ) , o Majestat pot registrar i comprimir tots els fets. En realitat, la ( ) és un registre enorme." Així parlà Prótos.

"Que li tallin el cap!", cridà la Reina vermella d'ira. "Com podem creure que la Cosa Rara és una màquina sense pensament, quan fins i tot nos tenim idees?" Després es dirigí a Deúteros, el més vell dels savis que quedaven.

"Digueu, savi Deúteros, quin aspecte té la Cosa Rara?"

"La Cosa Rara, Majestat, no és un registrador passiu, sinó un enfeinat molí d'informació : absorbeix tones de dades en brut i els elabora i presenta amb ordre. La meva decisió és que la ( ) és una calculadora immensa." Així parlà Deúteros.

"Que li tallin el cap!", cridà la Reina verda d'ira. "Com podem creure que la Cosa Rara és un autòmat si fins i tot nos tenim capricis i febleses?" Després es dirigí a Trítos, de mitjana edat.

"Digueu, savi Trítos, quin aspecte té la Cosa Rara?"

"No hi ha tal Cosa Rara, Majestat. La ( ) és un Joc esotèric. Els que hi juguen estableixen les seves regles, i les canvien de tant en quant d'una manera misteriosa. Ningú sap a què juguen ni amb quina finalitat. Admetem, doncs, que la ( ), com el llenguatge és un Joc." Així parlà Trítos.

"Que li tallin el cap!", cridà la Reina groga d'ira. "Com podem creure que la Cosa Rara no es pren les coses seriosament, quan fins i tot nos som capaços de fer-ho ?" Després es dirigí a Tétartos, savi madur.

"Digueu, savi Tétartos, quin aspecte té la Cosa Rara?"

"La Cosa Rara, Majestat, és un home que medita i dejuna. Té visions, intenta provar que són equivocades i no se n'orgulleix quan no ho aconsegueix. Jo crec que la ( ) és un Visionari Flagel·lant." Així parlà Tétartos.

"Que li tallin el cap!", cridà la Reina vermella d'ira. "Aquest informe és més subtil que els altres, però ¿com podem creure que la Cosa Rara no es preocupa de justificació ni gratificació quan fins i tot nos podem fer-ho?" Després d'haver dit això es dirigí a Pentós, el jove savi.

Però Pentós, tement per la seva vida, havia fugit. Fugí sense parar durant dies i nits, fins que va creuar la frontera del Regne X i va arribar a la meva oficina, on ha estat treballant des d'aleshores. Pentós ha acabat d'escriure el seu voluminós Informe sobre la Cosa Rara, la seva Anatomia, Fisiologia i Comportament, que jo he traduït. Encara assetjat pels seus records dolorosos dels salvatges costums vigents en el Regne X, Pentós desitja romandre en l'anonimat. Tem, potser amb raó, que aquesta exposició de la Cosa Rara no agradarà, perquè la gent prefereix senzills credos en blanc i negre en els quals pugui creure amb certesa. La impressió de Pentós sobre la Cosa Rara és, de fet, molt més complicada que els models del Registre, la Calculadors, el Joc, o el Visionari Flagel·lant, tot i que reconeix el seu deute amb els seus desgraciats i difunts companys.

(...)

-Nota afegida : Els quatre savis del Regne X segueixen vius. Prótos i Deúteros varen sobreviure perquè el botxí no els va trobar el cap per tallar. Trítos perquè després de l'execució va aconseguí que el creixés un cap nou per convenció. Tétartos, perquè es va inventar un nou cervell quan li van refutar el que tenia.

M.Bunge La investigación científica Ed.Ariel M. 1989


Un cop llegit el conte, què és la Cosa Rara ? ( Fes clic damunt la resposta correcta )

----- ----- ------