ACTIVITATS APRENENTATGE
0. Introducció : coneixement o informació ?
Posa les paraules que falten al text.

1. L'epistemologia : teoria del coneixement o filosofia de la ciència ?

2. És el mateix conèixer/saber/creure/opinar ? o no ?

3. Diferents coneixements? coneixement ordinari, mític, filosòfic, científic ?

4. Quin és l'origen del coneixement segons la filosofia i la ciència ?

5. Possibilitats i límits del coneixement : Què podem saber ?