ACTIVITATS

- Fes una llista amb els coneixements que tens i classifica'ls segons la modalitat descrita a l'apartat : 3. Diferents coneixements? coneixement ordinari, mític, filosòfic, científic ?

- Seguint el mateix apartat 3. busca en llibres, revistes, vida quotidiana... les diferents modalitats de coneixement.

- Escolliu amb els teus companys un tema tractat a classe i distingiu : què en sabeu, què en coneixeu, què n'opineu i què en creieu. (veure apartat : 2. És el mateix conèixer/saber/opinar/creure ? o no ? )

- Reparteix entre els teus companys (pot fer-se en grup), per sorteig, una fitxa amb les diferents actituds possibles sobre el que podem saber (veure apartat : 5. Què podem saber?) i representa l'actitud que t'hagi tocat. Pots aplicar-ho a algun tema com per exemple : existeix vida intel·ligent fora de la terra ? Hi ha vida després de la mort?...

- Tria o inventa una teoria sobre l'origen del coneixement (veure apartat : 4. Quin és l'origen del coneixement segons la filosofia i la ciència?) i defensa la teva posició davant dels teus companys. També es pot aplicar a algun tema d'actualitat.

- Elabora un diàleg entre diferents representants de les teories filosòfiques sobre l'origen del coneixement o les actituds sobre el que podem saber (veure exemple a diàlegs).