MANUAL D'ÚS DE L'EINA

 
Quan engeguis la miniaplicació (applet) que forma part del material d'aquesta unitat didàctica veuràs que ha de tenir aquest aspecte més o menys:

       


1. ENTRADA DE DADES
L'eina només té dues entrades de dades:

2. VISUALITZACIÓ DELS RESULTATS

    Una vegada introduïdes les dades, s'ha de prémer el botó Representar  per veure la regió factible.

    Si es passeja el ratolí per la zona de dibuix, es veurà en el quadre Valor de la funció objectiu, com canvien les coordenades del punt del pla real, on hi ha el ratolí.  

    Igualment, veurem el valor que pren la funció objectiu en aquest punt (sempre que es trobi dins de la regió factible, i la funció ja s'hagi definit). Si el ratolí queda fora de la regió, es mostra el missatge fora de regió.

    En el quadre Vèrtexs de la regió factible, es mostren (si n'hi ha) els vèrtexs de la regió. Així, si se'n vol veure l'emplaçament en el dibuix, sols cal seleccionar-lo a la llista. La miniaplicació també mostrarà les coordenades del punt en qüestió, així com el valor de la funció objectiu en aquest  punt.

    Els funcionaments del zoom i del quadre d'activació de la quadrícula es descriuen per si mateixos.

 

La miniaplicació en funcionament hauria de tenir aquest aspecte: