EXERCICIS
 1. Inequacions
1.1. Inequacions i sistemes amb una incògnita
1.2. Inequacions i sistemes amb dues incògnites
 1. Programació lineal
2.1. Exercicis per començar
2.2. Exercicis amb alguna dificultat
2.3. Exercicis per pensar una mica

 1. Inequacions
1.1. Inequacions i sistemes amb una incògnita
1/ Resol les inequacions següents:
 1. 3x - 2 < 12 - 4x
 2. 2x - 1 > -10 + 5x
 3. 3(x - 2) + 4(1 + x) ≥ 5x + 3(x + 1)
 4. 3(x + 1) + 2(1 - x) ≥ 5x + 4(x + 3)
 5. (x + 3)/9 + (3x - 1)/3 ≤ (1 - 2x)/6 + 2x
 6. (x + 1)/14 - (2 - x)/2 ≤ (1 + 2x)/7
2/ Resol els sistemes següents:
 1. 2x - 12 > 3(1 - x)
  3x + 6 < x + 10
 2. 2(1 - x) + x x - 2
  3(2x + 1) + 2(x - 2) ≤ x + 2(x - 1)
 3. 1/3 + x/6 ≥ (x - 2)/3 - (x + 1)/2
  (1 + x)/3 ≥ x- (4x + 2)/4
 4. 3x + 1 2x - 3
  3/2 + 3x/4 < 3x/5
Solucions
Índex.

1.2.-Inequacions i sistemes amb dues incògnites
1/ Representa gràficament les solucions de les inequacions següents:
 1. 2x + y ≤ 2
 2. x - y ≤ 3
 3. 2x ≥ y + 1
 4. y ≥-3x + 4
 5. y ≤ -3
 6. x ≥ 2
2/ Representa gràficament les solucions dels següents sistemes d'inequacions:
 1. x ≥ 0
  y ≥ -2
  x + y
  ≤ 4
 2. x ≥ -2
  y
  ≤ 6
  3x + y
  ≤ 3
  y
  ≥ 2x - 7
 3. x ≥ 0
  x
  ≤ 3,5
  2x + y
  ≤ 10
  2x - y
  ≥ -3
 1. x ≥ -1
  0,5x - y ≤ 0
  2x - y
  ≥ 0
  6x + 2y
  ≤ 5
 2. x ≥ 0
  y
  ≥ 0
  2x + 3y
  ≤ 28
  x + 5y
  ≤ 35
  5x + 3y
  ≤ 57

 1. Programació lineal
2.1. Exercicis per començar
  1. Troba el valor màxim de la funció:
   f(x, y) = 9x + 2y
   sotmesa a les restriccions:
   x ≥ 1
   y
   ≥ 3
   2x + y
   ≤ 10

  2. Troba el valor mínim de la funció:
   f(x, y) = 5x + 20y
   sotmesa a les restriccions:
   y ≤ 8
   3x - 2y -1
   x+ y
   ≥ 3

  3. Troba el valor mínim de la funció:
   f(x, y)=100x+150y
   sotmesa a les restriccions:
   x ≥ 1
   x + 3y ≥ 7
   x - y
   ≤ 2


  Solucions
  Índex.


  2.2.- Exercicis amb alguna dificultat

  1. Troba els valors màxim i mínim de la funció:
   f(x,y)=110x+55y
   sotmesa a les restriccions:
   y ≥ 1
   2x - y
   ≥ 1
   x - 3y ≤ 3

  2. Troba els valors màxim i mínim de la funció:
   f(x, y) = 20x+12y
   sotmesa a les restriccions:
   x ≥ 0
   x 20
   3x - y ≥ 10
   2x + 5y
   ≤ 120

  3. Troba els valors màxim i mínim de la funció:
   f(x,y)=150x+100y
   sotmesa a les restriccions:
   x ≥ 0
   4x - 10y
   ≥ -10
   3x + 2y
   ≤ 21
   2x - 5y
   ≤ 14

  Solucions
  Índex.

  2.3.- Exercicis per pensar una mica

  1. Troba el punt de la regió factible amb coordenades enteres que fa màxima la funció:


   f(x,y)=
   250x+120y
   sotmesa a les restriccions:
   x ≥ 0
   y ≥ 0
   10x + 12y 110
   2x - 7y
   ≤ 5

  2. Troba el punt de la regió factible amb coordenades enteres que fan mínima la funció f, així com els que la fan màxima:


   f(x,y)=
   210x+615y

   sotmesa a les restriccions:
   x ≥ 0
   x ≤ 6,5
   -25x + 40y 100
   2x + 5y
   ≤ 22
  3. Troba els valors màxim i mínim de la funció:
   f(x,y)=124x+372y
   sotmesa a les restriccions:
   x 20
   y
   ≤ 7
   y
   ≥ -6
   x + 3y 27
   3x - 7y
   21
   2x + 6y -5

  Solucions
  Índex.