DESCRIPCIÓ


   Sota el nom de programació lineal, es coneixen un conjunt de tècniques d'optimització (recerca de màxims i mínims) de funcions lineals sotmeses a un conjunt de restriccions també lineals.
    La unitat didàctica que es presenta pretén abordar aquesta disciplina per al cas de problemes on només intervinguin dues variables.

    Bàsicament, es posa a la vostra disposició: una exposició teòrica de la problemàtica i tècniques objecte d'estudi, un recull d'exercicis, un altre de problemes, i una eina en forma de miniaplicació que us facilitarà la comprensió i resolució dels problemes. També s'ha confeccionat una prova que us permetrà conèixer el grau d'assoliment dels objectius de la unitat.

    Així mateix, es posa a disposició del professorat la programació de la unitat didàctica.

 

Nota: Per tal que els símbols matemàtics es visualitzin be, és recomanable utilitar
            la versió 6.3 o superior del Navegador

Pàgina inicial.