Aquesta eina és visible en un navegador amb Java habilitat i amb el JRE  1.3 o superior instal·lat.
Si no tens aquest últim connector (plug-in), el pots baixar de la pàgina web de Sun.