www.lagares.org

Què és això?

-És una plana WEB que porta incorporada APPLETs de JAVA per a explicar la integral definida.


Què hem de fer per visualitzar-la?

-Per a començar, cliqueu:
"aquí hi ha l'índex del programa".


Què necessitem, requeriments de software?

-Cal un Navegador i un sistema operatiu capaços d'executar Applets JAVA. NETSCAPE, a partir de la versió 2, i Windows cal que sigui 95 o NT (MICROSOFT Internet Explorer 3.0, també).


Quin és l'objectiu?

-És un programa didàctic per ajudar a aprendre els conceptes lligats amb la integral definida.


A qui va dirigit?

-Als alumnes de matemàtiques de BATXILLERAT.

-Pot interessar a primer curs de carreres científiques o técniques, dins de l'assignatura de càlcul (diferencial) amb una variable.

-També a professors de matemàtiques per veure un altre enfocament (eminentment gràfic) d'aquest tema.


Manual de l'usuari.

-IMPORTANT la informació que surt en la part inferior de la pantalla és la que ens diu com cal actuar. Bàsicament, per avançar cal clicar a la part dreta de l'APPLET, clicar damunt dels dibuixos o gràfiques.

-De tant en tant el programa formularà preguntes. Caldrà que siguin respostes en el quadre d'edició que hi apareix. Per a confirmar "cliqueu" en la part dreta de l'APPLET. Sempre ofereix dues oportunitats de respondre a la pregunta. Si no la responem correctament el programa ens explicarà la solució.

-En general gairebé a per-tot on es diu cliqueu a la figura (o dibuix), es pot avançar també, prement RETURN. En el cas que calgui respondre a una pregunta cal escriure-hi algún número ja que si no hi ha res, el programa consedera pregunta no contestada i s'ha de fer sempre (de contestar alguna cosa).

-NOTA: En les aplicacions interactives que s'inclouen en aquesta unitat didàctica els decimals s'indiquen amb un punt; que convé recordar que aquesta no és la normativa al nostre país, però els llenguatges de programació no sempre estan d'acord amb la normativa indicada.

Les fórmules també haurien d'estar en cursiva, f(x) = x2, per la mateixa raó no hi estan.


Overview

-Comença introduint el concepte d'àrea a partir de la de polígons.

-A continuació planteja el problema del càlcul de l'àrea del cercle i el resol utilizant el métode d'exhausció (mitjançant la suma de les àrees de rectangles).

-Exposa el problema del càlcul de l'àrea d'una figura no poligonal.

-Concreta el problema que pretén resoldre el càlcul integral.

-Defineix la funció àrea i demostra gràficament el teorema fonamental del càlcul.

-A continuació explica com s'utilitza per a contestar a la pregunta que realitza el càlcul integral, la Regla de Barrow.

-Acaba proposant uns exercicis típics de càlcul d'àrees.


ÍNDEX
Notes

-Si vols un programa que't permet estudiar en profunditat les funcions, derivades, integrals, límits,..., clica aquí, programa FUNCIONS per a Windows. Un dels programes més utilitzat per a estudiar les funcions. És gratuït, es baixa amb un clic i està en, català, castellà, galleg, euskera, portugués i anglès. A disfrutar-lo.

-Si vols coneixer a que me dedico, d'on sóc i quins altres programes pots baixar de la meva WEB: www.lagares.org.


Agraiments
    A Pilar Font, Toni Cobos, Fernando Aisa y Apolinar Gallego, professors de batxillerat.

Altres coses