Estadística. Paràmetres i gràfics

Francesc Calbet Salvat