Expressionisme
EL QUADRE
L'AUTOR
EDVARD MUNCH
L'EXPRESSIONISME
SÍNTESIEXPRESSIONISME:

Antecedents :

E. Munch, V. Van Gogh

Elements en comú:

Reacció contra el refinament del modernisme i de l’impressionisme
Ideals artístics primitius (gravats de fusta, art africà)
Distorsió agressiva, perfils molt angulosos
Colors sense criteris de versemblança
Poètica de la lletjor
Rebuig dels prejudicis i de les convencions , socials i acadèmiques

Grups:

Die Brücke (El Pont)
Dresde 1905/ Berlín 1911-1914
E.L. Kirchner. E. Heckel, E. Nolde, K.Schmidt-Rotluff, M. Pechstein, O. Mueller.

Coincidències amb el moviment "fauve", però fan més èmfasi en els continguts expressius, accentuen les distorsions, els colors inharmònics i els contorns angulosos.
Estètica de la lletjor

Der Blau Reiter (El Genet Blau)
Munic 1911-1914
V. Kandinsky ,Franz Marc , August Macke, A. Jawlewsky ,Alfred Kubin, Paul Klee.

Influència del Fauvisme i del cubisme òrfic (Delaunay). Èmfasi en els aspectes formals. Defensen la possibilitat d’un art abstracte sense referències a la realitat visual.

Neue Sachlichkeit (Nova Objectivitat)
Berlín 1920- 1930
Otto Dix, Georg Grosz i Max Beckmann

Reacciona contra les tendències abstractes del període anterior.

EXPRESSIONISME ABSTRACTE:

EUA, 1945- 1960
Pintura d’Acció o "pintura gestual", Philip Guston, Robert Motherwell, Willem de Kooning, Jackson Pollock, Franz Kline, Mark Tobey i Sam Francis

Pintura de camps de color (colour field painting) o Pintura de l’espai , Clyford Still, Mark Rothko, Barnett Newman

INFORMALISME:

Europa , 1945- 1960
Alemanya: Wols (Otto Wolfgang Schulze), i Hans Hartung

França: Jean Fautrier, Jean Dubuffet, Pierre Soulages

Països Baixos: grup COBRA -Asger Jorn, Pierre Alechinsky i Karel Appel

Itàlia: Alberto Burri

Espanya: Joan Josep Tharrats, Manolo Millares, Rafael Canogar, Antonio Saura i Antoni Tàpies

Elements en comú:

Pintura abstracta amb continguts expressius seguint la línia de Kandinsky
Predomini de les formes obertes
Importància del factor atzar
Espontaneïsme
Interès per l’inconscient
Irracionalisme
Influència dels grans mestres de l’etapa anterior: Picasso, Matisse
Experimentació amb materials i textures

BIBLIOGRAFIA I WEBS INTERESSANTS