Cubisme
EL QUADRE
L'AUTOR
ANTECEDENTS
EL CUBISME
SÍNTESISegons John Berger, la primera dècada del segle XX fou un moment especial durant el qual els homes tenien la impressió que era possible la transformació del món i que les forces necessàries per al canvi eren a l'abast. El cubisme i el futurisme eren moviments que partien de la voluntat de canviar el món, i de la confiança en la possibilitat de crear un món millor. Durant molts anys s'havia pensat que l'art era la imitació de la natura, però d'una natura idealitzada. Amb el cubisme l'art passa a ser l'expressió de la relació problemàtica entre l'home i la realitat i per això se centra en l'anàlisi dels procediments que fa servir l'artista per referir-se a aquesta realitat. L'objectiu últim era l'autenticitat: l'art hauria de prescindir de tot artifici , hauria de prescindir de la creació de realitats il·lusòries, i atrevir-se a afrontar tota la complexitat, el caos i l'anarquia que sovint percebem en el món que ens envolta.

CUBISME:

P. Picasso, G. Braque, J. Gris (s'uneix al moviment l'any 1913)

Es tracta de la primera investigació analítica sobre l'estructura de l'obra d'art. Té com a precedent "Les senyoretes d'Avignon" (1907) de Picasso i "Cases de l'Estaque" (1908) de Braque.
Influències :

Gran exposició retrospectiva de Cézanne a París l'any 1907
Arts primitves: art africà, ibèric, romànic

Factors que el condicionen:

Reacció de Picasso contra el moviment "Fauve"
Intervenció del "marchand" Henry Khanweiler, que té contactes amb una clientela americana (Gertrud i Leo Stein) molt receptiva a les innovacions. Finança el treball de Braque i Picasso amb contractes informals que a partir de 1912 es fan formals.

Característiques:

El·laboració d'un nou llenguatge = sistema de signes no icònics
Prescindeix de la intuïció i de la voluntat expressiva: voluntat analítica, racional
Es vol remarcar la oposició entre realitat i representació, el caràcter pla de la pintura
Prescindeix del color
No distingeix entre la figura i el fons (no hi ha espai ni llum)
Descomposició dels objectes amb criteris estructurals
Juxtaposició de diversos punts de vista per presentar els objectes no segons les aparences sinó segons la seva essència = formes bàsiques
Apareixen simultàniament imatges que se succeeixin en el temps
Combina diversos nivells de realitat: plana / en facetes

A partir de 1913 es busca una solució al fet que el quadre cada cop resulta menys llegible degut a la no distinció entre fons i figura:

introducció de lletres i rètols ("Ma jolie")
introducció de papers enganxats "collage" en substitució de la representació de materials reals
Guillaume Apollinaire publica l'assaig Les peintres cubistes: té gran repercussió entre els pintors que treballen a París:
Albert Gleizes, Jean Metzinger,Fernand Léger, Robert Delaunay

Tendències que deriven del CUBISME:

ORFISME: Robert i Sonia Delaunay.
Formes circulars amb el prisma lumínic, participen a la primera exposició del grup Der Blaue Reiter
Pintura pura o integral: total alliberació de l'objecte : abstracció

FUTURISME: Itàlia: U. Boccioni, G. Severini, G. Balla, C. Carrà
Primer moviment d'avantguarda, amb manifest (1909, F. Marinetti ) i que tindrà una influència ràpida a tota Europa a través d'exposicions col·lectives: París, Londres, Berlín, Brussel·les, Hamburg, Amsterdam, La Haia, Frankfurt, Breslau, Zuric, Munic, Viena

SUPREMATISME I CONSTRUCTIVISME: Moviments d'avantguarda sorgits a Rússia entre els anys 1914-1929.
Kasimir Malevich, i Alexander Rodchenko, El Lissitzky, Vladimir Tatlin, Naum Gabo


BIBLIOGRAFIA I WEBS INTERESSANTS