Cubisme
EL QUADRE
L'AUTOR
ANTECEDENTS
EL CUBISME
SÍNTESI
DEFINICIÓ
ELS GALERISTES
L'ORFISME
EL FUTURISME

 

L'orfisme

Guillaume Apollinaire anomenà "orfisme" una derivació del cubisme que perseguia una obra d'art de formes pures, sense cap referent a la realitat visual, a la manera de les formes musicals - segons el mite, Orfeu era el músic, el poeta, el príncep dels artistes inspirats. De tots els pintors que Apollinaire classificava com "òrfics" el més representatiu és Robert Delaunay.
L'obra Robert Delaunay i la de la seva dona Sonia Delaunay és potser la més original dins el "moviment cubista" perquè ambdós parteixen de l'impressionisme i el neoimpressionisme, estils que els cubistes menysteníen perquè els consideraven massa coloristes, massa "visuals" (el color era per a ells un "efecte òptic" sense consistència). Els Delaunay en canvi, pensen que cal racionalitzar la percepció de la imatge visual sense destruir-la. Ambdós desenvoluparen les possibilitats obertes per la pintura de Georges Seurati la tècnica "divisionista" o "puntillista"
Combinant la influència de Seurat i la tendència cubista a construir la imatge en formes geomètriques, Robert Delaunay pintà uns quadres amb taques de colors que poden ser considerats totalment abstractes: l'únic motiu del quadre és la llum i el color, no hi cap altra referència naturalista.
L'obra de Delaunay tingué un gran èxit a Munic quan fou exposada a les exhibicions que organitzaven els artistes del grup expressionista anomenat "Der Blaue Reiter" (El Genet Blau), W. Kandinsky i F. Marc, els organitzadors d'aquest grup, adoptaren els procediments coloristes del cubisme de Delaunay . Kandinsky fou el primer artista que defensà teòricament la possibilitat d'un art totalment abstracte, que no fes cap referència a la realitat material perceptible com a imatge visual.Torre Eiffel

Robert Delaunay, Torre Eiffel, 1911 Museu, Guggenheim , N.Y

 

 


Les finestres

R. Delaunay, Les finestres, 1912, Nova York, MOMAPrismes elèctrics

Sonia Delaunay,Prismes elèctrics, 1914, París, Museé National d'Art Moderne

 


Georges Seurat (Paris 1859-1891) fou el fundador de la tendència anomenada "neo-impressionisme", que sorgí com alternativa a l'impressionisme de Monet, Pissarro i Renoir. Seurat aplicava el color en petites taques de colors purs en forma de punt (sovint la seva tècnica també s'anomena "puntillisme" ) per tal de produir un "efecte òptic" similar al de la descomposició de la llum en els colors bàsics del cercle cromàtic. La seva manera de treballar implicava l'aplicació de les teories científiques més recents sobre la llum i el color a la pintura: ja no es tractava de "pintar el que es veu" o de reproduir una imatge visual, sinó de "construir imatges" amb mètodes que deriven de la ciència.
Tarda de diumenge a l'illa de la Grande Jatte

Georges Seurat, Tarda de diumenge a l'illa de la Grande Jatte, (1884-86)Art Institue, Chicago